De 9 værktøjkasser

FriSe har udviklet en række ´værktøjskasser´, som ligger i Frivilligcenteret, som du kan låne. Værktøjskasserne er mapper med enkle beskrivelser af, hvordan I kan arbejde med et emne i en bestyrelse eller et team. Emnerne i ´værktøjskasserne er følgende

1. Et klart mål og en projektplan

Værktøjskasse nr. 1 hjælper dig og din forening godt igang med jeres projekt, ved at give jer værktøjer til at sætte et klart mål og til at lave en realistisk projektplan..

                            læs mere

2. Idéudvikling

Værktøjskasse nr. 2 hjælper dig og din forening godt i gang med at idéudvikle, ved at give jer værktøjer til at formulere opgaver, udvælge idéer og...

                         
                            læs mere

3. Konfliktafdækning

Værktøjskasse nr. 3 hjælper dig og din forening med at håndtere små og store konflikter, ved at give jer værktøjer til at afdække konflikten og til at komme videre..

                            læs mere

4. Bliv synlig

Værktøjskasse nr. 4 hjælper dig og din forening godt  på vej til at blive synlig og attraktiv, ved at give jer værktøjer til at fortælle den rigtig..

                             læs mere

5. Rekruttering af frivillige

Værktøjskasse nr. 5 hjælper dig og din forening godt igang med at finde de rigtige frivillige til jeres forening, så I får lige de ressourcer, som I har brug for..

                            læs mere

6. Effektive møder & arrangementer

Værktøjskasse nr. 6 hjælper dig og din forening godt igang med at gøre en ende på ukonstruktive, forvirrende møder og dødsyge arrangementer, ved at....

                            læs mere

7. Skab faglige netværk

Værktøjskasse nr. 7 hjælper dig og din forening igang med at danne et fagligt netværk, hvor I kan udveksle erfaringer, idéer og værktøjer.

                            læs mere

8. Find viden i netværket

Værktøjskasse nr. 8 hjælper dig og din forening til at udnytte jeres netværk bedre, så I kan få den viden og de ressourcer I har brug for.

                         læs mere

9. Erfaringsbaseret gruppe

Værktøjskasse nr. 9 hjælper dig og din forening godt igang med at starte en selvhjælpsgruppe, I får værktøjer til at sætte klare mål for...
                   
                         læs mere

10. Foundrasing

Værktøjskasse nr. 10 hjælper dig og din forening at få styr på hvilke resourser i søger og hvor I kan søge dem...

                            læs mere

Søg frivillig


Vi har en del informationsmateriale fra frivillige sociale foreninger i kommunen - for at sikre, at vi også videreformidler til jeres forening, er det en god idé at sørge for, at vi også har materiale fra jer.

Vi får ofte henvendelser fra mennesker, som vil høre mere om det at være frivillig. Vi tilbyder dem en frivilligsamtale, hvor vi med udgangspunkt i deres interesser og ressourcer finder frem til relevante foreninger og tilbud.
Vi tilstræber, at de kommende frivillige går fra vejledningen med stor lyst og motivation til at gå i gang – og med viden om de pågældende foreninger og tilbud. Efter samtalen tager den enkelte som regel selv kontakt til foreningerne, men vi kan også være behjælpelige med den videre kontakt.

Frivilligjob.dk
I kan også søge frivillige via www.Frivilligjob.dk, som drives af frivilligcentrenes landsorganisation Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark.

Vi hjælper gerne med råd og vejledning til jeres opslag, eller I kan oprette opslagene gennem os.

Tjekliste til jobopslag:

  • Hvem søger?
  • Information om stedet - hvem er brugerne og hvad er foreningens formål?
  • Hvilken type frivillig søges - er der fx krav i forhold til alder, uddannelse m.m.?
  • Hvad får de frivillige ud af at engagere sig – fx kurser, et godt socialt sammenhold?
  • Hvad består det frivillige arbejde i - hvad er opgaverne?
  • Hvornår ønskes jobbet besat?
  • Forventet antal timer - hvor meget tid vil opgaverne tage?
  • Kontaktoplysninger - hvem skal man kontakte?

Se også Frivilligjob.dks guide til gode og effektive opslag - læs mere her.

Struer Frivilligcenter  Skolegade 5a 7600 Struer  Tlf: 23 44 68 25