Frivilligvejviser

Frivilligvejviseren, den sociale vejviser som den kaldes mange steder, er en lille håndbog. I denne udgave med beskrivelser af ca. 90 forskellige lokale foreninger og grupper inden for det frivillige sociale område.
Der findes endda flere. Ift tidligere er vi dog nået et skridt tættere på at dække hele området. Savner du din frivillige sociale forening/gruppe i denne udgave, kan du/I komme med i næste udgave og indtil da blive præsenteret på vores hjemmeside.

Frivilligvejviseren er et godt redskab for mange. Dig der bare gerne vil vide mere om de frivillige sociale foreninger og gruppers tilbud. Dig der påtænker at blive frivillig og dig der har brug for et frivilligt tilbud som bruger. Og ikke mindst alle de medarbejdere ved Struer Kommune, som dagligt er i kontakt med borgere, der gerne vil være frivillig eller benytte sig af et tilbud. Frivilligcentret synliggør og samler her det frivillige sociale arbejde.

Struer Frivilligcenter  Skolegade 5a 7600 Struer  Tlf: 23 44 68 25