Samarbejdspartnere


Struer Frivilligcenter samarbejder med alle, der ønsker at skabe lokal social forandring gennem frivillighed. Det kan være borgere med behov for hjælp, en god ide eller lyst til at blive frivillig. Kommunen for at løse udfordringer gennem samskabelse, partnerskaber eller egne frivillige. Virksomheder gennem udvikling og støtte til frivillige initiativer, frivillighed i arbejdstiden (corporate volunteering) og socialt ansvar (CSR). Blandt meget andet. 
 
Kontakt os gerne for yderligere dialog om mulighederne for samarbejde.

Kommuner

 

Hvis kommunen vil inddrage og organisere frivillige, er det vigtigt at finde de rigtige frivillige til opgaverne, og at de får en god oplevelse med at være frivillig. Fokus på rekruttering, samt frivilligpleje og udvikling er med til at sikre en stabil og velfungerende frivilliggruppe til fordel for alle parter.

Vi understøtter samarbejdet

I frivilligcentret ønsker vi at medvirke til et øget samarbejde mellem kommunen og frivillige foreninger. Det vil vi, fordi vi tror på, at samarbejde skaber nye muligheder – både for kommunen, for foreningerne, de frivillige og ikke mindst for borgerne. Der er gode eksempler på, at et samarbejde kan skabe bedre sammenhæng i kommunens og foreningernes forskellige tilbud, og at en fælles indsats kan være med til at hæve kvaliteten og den samlede indsats til fordel for borgerne.

Konsulentbistand til udfordringerne
Erfaringer viser dog, at det kræver ressourcer at starte et samarbejde og at vedligeholde det. Derfor er der en række spørgsmål og hensyn, som er værd at overveje for at tage højde for forskelle og forventninger til et samarbejde. Vi står til rådighed med konkret hjælp og sparring. På et møde eller i et konsulentforløb kan vi fx komme ind på:

Samarbejde med en forening

 • Hvad er jeres motivation, og hvad vil I opnå?
 • Hvornår er samarbejdet en succes?
 • Hvad vil I samarbejde om?
 • Hvordan hænger samarbejdet sammen med målsætninger og værdier?
 • Hvordan organiserer og plejer I samarbejdet?
 • Bør I udarbejde en samarbejdsaftale?
 • Hvordan vil I evaluere samarbejdet?

Inddragelse og organisering af frivillige

 • Hvilke opgaver kan frivillige varetage?
 • Hvilke krav kan I stille til frivillige?
 • Hvordan sikrer I en god introduktion, og hvordan fastholder I de frivillige?
 • Hvordan motiverer og passer I på de frivillige?
 • Hvordan fordeler I ansvar og opgaver?
 • Hvordan skal I organisere de frivillige?
 • Hvem refererer til hvem?
 • Skal I have en frivilligpolitik?

 

Virksomheder

 

Mulighederne er mange, men det kræver ressourcer at starte et samarbejde og at vedligeholde det. Der er stor forskel på tanke- og arbejdsgange i virksomheder og foreninger, og dermed visse faldgrupper og en række spørgsmål, som er vigtige at være opmærksom på, inden I indgår et samarbejde.

Hvad kan vi samarbejde om – og hvorfor?

I de seneste år er der kommet mere og mere fokus på samarbejde og partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Det kan fx være pengedonationer eller donationer af IT, kontorartikler eller møbler – men det kan også være virksomhedens medarbejdere, som bruger deres fritid eller arbejdstid på at hjælpe foreningen. Medarbejderne kan fx deltage i et arrangement eller afholder et kursus for foreningens frivillige.

For virksomheden er der flere gode grunde til at indgå samarbejde med frivillige foreninger. Virksomheden tager et socialt ansvar og styrker både arbejdsmiljø og image - og bliver dermed mere attraktiv som arbejdsplads. Undersøgelser fra ind- og udland viser, at virksomheden:

 • får gladere og mere engagerede medarbejdere
 • bedre kan tiltrække og fastholde medarbejdere
 • forbedrer virksomhedens omdømme eller image
 • opnår lokal forankring
 • øger konkurrencekraften og styrker bundlinjen

Foreningen kan derimod få adgang til:

 • nye kompetencer og muligheder
 • nye og anderledes frivillige
 • netværk & alternativ finansiering

Konsulentbistand til samarbejdet
I frivilligcentret ønsker vi at medvirke til et øget samarbejde mellem virksomheder og frivillige foreninger. Derfor står vi til rådighed med konkret hjælp og sparring. På et møde eller i et konsulentforløb kan vi fx komme ind på:

 • Hvad er jeres motivation, og hvad vil I opnå?
 • Hvornår er samarbejdet en succes?
 • Hvad kan virksomheden tilbyde foreningen og omvendt?
 • Hvad vil I samarbejde om?
 • Hvordan hænger samarbejdet sammen med målsætninger og værdier?
 • Hvordan organiserer og plejer I samarbejdet?
 • Bør I udarbejde en samarbejdsaftale?
 • Hvordan vil I evaluere samarbejdet?

Støtte og sponsorater


Din virksomhed kan også blive sponsor for Struer Frivilligcenter. Det kan f. eks. være i form af sponsorater til et af vores projekter eller som økonomisk støtte ved udgivelsen af vores publikation ”FrivilligVejviser”. Jeres støtte kan både være økonomisk eller i form af andre ressourcer, hvor I f.eks stiller viden, medarbejdertimer eller samarbejdspartnere til rådighed for os. Hvis din virksomhed har lyst til at støtte eller sponsorere frivilligcentret, kontakt os endelig på 23 44 68 25.

Struer Frivilligcenter  Skolegade 5a 7600 Struer  Tlf: 23 44 68 25