Vedtægter


I 2019 blev der vedtaget en række vedtægtsændringer, som bl.a. betyder at langt flere foreninger, grupper og projekter kan blive medlem af Frivilligcenter Struer og derved få adgang til rådgivning, sparring og hjælp til udvikling. Ændringerne betyder i praksis, at det ikke kun er foreninger, der har fokus på socialt arbejde, men at alle foreninger, som beskæftiger sig med frivilligt, ikke-kommercielt arbejde kan blive medlem. Det kan f.eks være foreninger, som arbejder med kultur, natur og friluftsliv.

Du kan se de gældende vedtægter her.

Struer Frivilligcenter  Skolegade 5a 7600 Struer  Tlf: 23 44 68 25