Vision


Struer Frivilligcenter arbejder ud fra en vision om at skabe et socialt bæredygtigt lokalsamfund, hvor alle får mulighed for og oplever mening og glæde ved at tage et personligt ansvar. Som Frivilligcenter er vi en naturlig og synlig partner for alle, der engagerer sig i det lokale samfund. Sammen med lokale initiativer løser vi udfordringer og bidrager til forandring og sammenhængskraft. Som Frivilligcenter er vi med til at fremme, støtte, medudvikle og synliggøre frivillige indsatser og herigennem øge samarbejdet, kapaciteten og kvaliteten af lokale initiativer.  

Mål


Struer Frivilligcenter arbejder med 5 mål, som skal være med til at sikre vores vision. 

Større mangfoldighed

Struer Frivilligcenter arbejder med at opnå større mangfoldighed både blandt medlemmer og i bestyrelsen. For at opnå større mangfoldighed er Frivilligcentret nu for alle frivillige, lokale foreninger/grupper. Centret favner allerede de fleste på socialområdet, men skal i tidens ånd nå flere medlemmer inden for kultur, idræt, friluftsliv etc.

Et synligt og lokalt kendt frivilligcenter

Struer Frivilligcenter arbejder kontinuerligt med at blive mere synlig og dermed kendt lokalt. For at kunne hjælpe flere lokale foreninger og borgere skal vi ikke kun styrke centerets synlighed, men også kendskab og oplevet relevans.

Flere bliver frivillige

Mange efterspørger flere frivillige. Frivilligformidling er derfor en kerneopgave, hvor centret hjælper borgere og foreninger efter henvendelse. Målet er derfor at få flere henvendelser om at blive frivillig og om hjælp til at finde frivillige og derved være formidler mellem frivillige og lokale foreninger.

Flere sårbare borgere som frivillige

Sårbare borgere skal vises tillid og få muligheden for at bidrage i lokale initiativer. Alle kan noget, men mange sårbare bliver sjældent inviteret ind i fællesskabet som brugere eller frivillige, selvom mange foreninger efterspørger frivillige. I frivilligcenteret vil vi hjælpe flere foreninger til at inddrage sårbare og herigennem dele viden, vilje og ressourcer. Gennem en håndholdt indsats kan vi hjælpe med at skabe ændringer af frivillighedskulturen.  

Stærke netværk mellem foreninger

Foreninger og kommune rummer nyttig viden og ideer, som kan inspirere andre. Både de uformelle og formelle netværk indgår i mange sammenhænge og er med til at øge viden, inspirere og frembringe ideer og samarbejde. Struer Frivilligcenter skal derfor være med til at understøtte gamle som nye netværk og virke som bindingsled mellem lokale aktører.

Struer Frivilligcenter  Skolegade 5a 7600 Struer  Tlf: 23 44 68 25