Bisidder korps

Bisidderkorps

At sikre alle borgere adgang til en bisidder og sikre videndeling på tværs.

Struer Frivilligcenter  Skolegade 5a 7600 Struer  Tlf: 23 44 68 25