Kulturfællesskaber

Tamilsk Kulturforening Struer

At bibringe tamiler og danskere indsigt i og forståelse for tamilernes sociale og kulturelle baggrund.

Struer Frivilligcenter  Skolegade 5a 7600 Struer  Tlf: 23 44 68 25