Rådgivning og støtte

Ernas Rådgivning - Spiseforstyrrede og Pårørende

At støtte og vejlede pårørende til spiseforstyrrede

Familiementorer

Støtte sårbare børnefamilier

Mødrehjælpen Holstebro - Struer

Økonomisk og social støtte til udsatte småbørns forældre.

Præmaturforening

At støtte for tidligt fødte børn og voksne og deres pårørende

Struer Frivilligcenter  Skolegade 5a 7600 Struer  Tlf: 23 44 68 25