Struer hjælper ukrainske flygtninge.

Vi forventer en del ukrainske flygtninge i Struer Kommune, nogle er allerede kommet. Derfor får vi brug for din hjælp. Skriv dig på listen her og kryds af, hvad du kan hjælpe med.
Så kontakter vi dig, når vi får brug for netop din hjælp.

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

JEG KAN TILBYDE FØLGE HJÆLP - Gerne flere

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

JEG KAN TILBYDE FØLGE FRIVILLIG HJÆLP - Gerne flere

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Donationer og anden hjælp

Økonomiske donationer modtages gerne efter aftale. Ønsker du eller din virksomhed at give en økonomisk donation, kontakt os på mail@struerfrivilligcenter.dk for en løsning.

Hvis du vil hjælpe i Ukraine eller ved grænsen, henviser vil til nationale humanitære organisationer samt organisationen Bevar Ukraine.

SAMTYKKEERKLÆRING

Jeg giver hermed mit samtykke til, at Struer Frivilligcenter (CVR 33302940) i forbindelse med hjælpen til flygtninge fra Ukraine i Struer modtager, registrerer, opbevarer og behandler mine oplysninger.

Struer Frivilligcenters behandling af oplysningerne har til formål at kunne yde flygtningene den hjælp, de har behov for og samtidig bedre kunne koordinere hvad, der gives, hvor, hvornår og til hvem.

Struer Frivilligcenter kan videregive oplysninger lokalt til den nedsatte task force med repræsentanter for Struer Kommune, initiativet Struer hjælper Ukraine m.m. for at hjælpe bedst muligt. Hvor videregivelse vil ske til andre, retter Struer Frivilligcenter henvendelse forinden. Oplysningerne slettes senest 1. april 2023.

Jeg er opmærksom på, at jeg til enhver tid kan få oplyst, hvilke oplysninger, Struer Frivilligcenter har registreret om mig, berigtige disse, ligesom mit samtykke til enhver tid kan trækkes tilbage. Tilbagetrækning kan ske ved henvendelse til Struer Frivilligcenter.

Ugyldig indtastning

Struer Frivilligcenter  Skolegade 5a 7600 Struer  Tlf: 23 44 68 25